گزارش تصویری سایت جهانی والیبال از حضور خانم های ایرانی در استادیوم آزادی

گزارش تصویری سایت جهانی والیبال از حضور خانم های ایرانی در استادیوم آزادی

حضور بانوان ایرانی مورد توجه ویژه سایت فدراسیون جهانی والیبال قرار گرفته است. آخرین گزارش تصویری ارسالی روی سایت جهانی نشان می دهد که مسوولان سایت و عکاس این سایت هم توجه ویژه ای به حضور بانوان ایرانی در سالن استادیوم آزادی دارند.

توجه عکاس سایت جهانی والیبال به بانوان تماشاگر والیبال(+گزارش تصویری)

نمایش تلویزیونی از حضور بانوان ایرانی با انتقادهایی از سوی هواداران والیبال همراه بوده است.

توجه عکاس سایت جهانی والیبال به بانوان تماشاگر والیبال(+گزارش تصویری)

انتقادهایی در مورد نمایشی بودن حضور بانوان در ایران . فدراسیون جهانی والیبال برای فدراسیون والیبال ایران شرط حضور بانوان دراستادیوم ها را گذاشته بود و به همین دلیل هم فدراسیون تعدادی از بانوان را با دعوت به استادیوم آزادی آورده بود.

توجه عکاس سایت جهانی والیبال به بانوان تماشاگر والیبال(+گزارش تصویری)

با این همه حضور تماشاگران همراه با پحش تلویزیونی مداوم با انتقادهایی همراه شده بود. انتقادهایی که ادعا می کرد نمایش مداوم بانوان برای جلب رضایت فدراسیون جهانی بوده است.

هرچند فدراسیون والیبال ایران به نمایش این صحنه ها نیاز داشت اما حضور بانوان ایرانی در استادیوم برای عکاس و مسوول سایت جهانی هم جالب بوده است.

توجه عکاس سایت جهانی والیبال به بانوان تماشاگر والیبال(+گزارش تصویری)

برای سومین بازی لیگ جهانی در تهران گزارش تصویری ای روی خط قرار گرفته که همه تماشاگرانش را بانوان تشکیل می دهند. گزارشی که نشان می دهد حضور بانوان ایرانی فارغ از نمایش برای دوربین ها سوژه جذابی به حساب می آید.

1 دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته هستند.