روحانی و معضلی به نام تخریب

روحانی و معضلی به نام تخریب

دکتر روحانی در حالی باید آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود را تا چندی دیگر آغاز کند که از فردای اعلام پیروزی مورد آماج حملات و فشارهای شدید قرار گرفته است. نگاهی سر سری به مطبوعات ایران و آشنایی اندکی از فضای سیاسی به خوبی روشن می کند که روحانی و تیمش در دور دوم کاری به مراتب سخت تر از دور اول در پیش دارند.

ظاهرا بخش بزرگی از فعالین سیاسی مخالف دولت ادامه حیات سیاسی خود را صرفا در شکست دولت در همه عرصه ها می دانند از اینرو هر عملی از دولت تنها چند ساعت بعد با واکنش های شدید مواجه می شود. در حالی که اصولا بسیار از اعمال سیاسی و یا اقتصادی نیاز به گذر رمان دارد تا ابعاد درست یا غلط آن مشخص شود.

در این مقاله کوتاه به دلایل و چرایی این تخریب ها نمی پردازیم و تنها چند راهکار کوتاه که می تواند به دولت کمک کند که این مسیر را با قدرت بیشتری ادامه دهد ارائه می شود.

با این اوصاف مشخص است که حسن روحانی کاری بس دشوار پیش رو دارد. از این رو وجود چند جنبه برای موفقت وی بسیار ضروری می نماید.

نخست اینکه ترکیب کابینه باید قدرتمند و متشکل از افراد با نفوذ باشد. استفاده از شخصیت های محبوب و ملی که علاوه بر مردم در نزد حاکمیت هم دارای جایگاه موجه هستند کاملا ضروی می نماید.

دوم انتخاب افراد پاک دست و فاصله گرفتن از افرادی که درگیر فعالیت های اقتصادی شبه دار هستند می تواند بهانه را از تریبون های پر قدرت رقیب بگیرد.

سوم استفاده روحانی از زیان نرم است. روحانی نشان داده سیاست مدار چیره دستی است. به گمان من باید با تدبیر و سیاست حتی ذره ای از آنجه که قول داده عقب نشینی نکند. نباید فراموش کند که مردم به وعده های او رای داده اند. اما در عین حال باید با زبان نرم و تعامل با رقیب سخن بگوید تا بتواند منتقدان را همراه کند.

چهارم تقویت و جوان کردن تیم رسانه ای دولت که بتوانند با چابکی تخریب ها را بلافاصله افشا کنند و در زمان کوتاهی از طریق رسانه های قدرتمتد نظیر شبکه های اجتماعی مستندات را منتشر کنند تا بدنه اجتماعی دولت در دفاع از روحانی در موضع ضعف قرار نگیرد. و البته دفاع تمام قد رئیس جمهور از تیم رسانه ای دولت با هر ابزاری که در اختیار دارد.

باید در نظر گرفت که مقابله با تخریب ها می تواند بخش بزرگی از بدنه دولت را به خود مشغول کندو از توان آن بکاهد  از این رو برخی صاحب نظران معتقدند که بهترین کار این است که روحانی بدون توجه به این مسائل از کنار آن بگذرد اما باید توجه داشت عدم توجه دولت و بی تفاوت گذشتن نسبت به آن می تواند بدنه هواداران دولت را کم کم دچار انفعال و وادادگی کند که این خود می تواند به تضعیف روحانی منجر شود. به همین علت لازم است که دولت با انتخاب تیم رسانه ای قدرتمند از خود دفاع کند و در مقابل توان بخش های دیگر را حفظ کند.

روحانی و تیمش باید دقت کنند که عملکرد ضعیف آنها می تواند به از دست دادن انتخابات مجلس آینده برای اصلاح طلبان و اعتدالیون منجر شود.

سینا رژیمند