صدر اعظم آلمان در لباسی کمتر دیده شده (+عکس)

صدر اعظم آلمان در لباسی کمتر دیده شده (+عکس)

صدر اعظم آلمان زن ساده پوشی است و همین ساده پوشی و استفاده از لباس های کت و شلوار یکنواخت در رنگ های مختلف یکی از سوژه های انتقادی از او بوده است.

با این حال خانم صدر اعظم دیروز نشان داد می تواند گهگاهی از قالب همیشگی خود بیرون آمده و متناسب با شرایط و مجلس، لباس هایی مجلسی و دامن هم بپوشد.

دیروز خانم آنگلا مرکل که برای شرکت در مراسم افتتاح سالن اوپرای جدید شهر ” بایرویت” در جنوب شرقی آلمان شرکت کرده بود، کت و دامن بر تن کرد.

او البته بیش از ۹ سال پیش و هنگام حضور در مراسم افتتاح سالن اوپرای شهر اسلو نروژ هم با پوشیدن لباس شبی با یقه باز، همه را شگفت زده کرده بود، به نحوی که سخنگوی وقت دولت آلمان در واکنش به بازتاب رسانه ای یقه باز خانم صدر اعظم گفته بود انتظار چنین واکنشی را نمی داده است.

اما خانم مرکل به نظر می رسد این بار جانب احتیاط را رعایت کرده و لباسی پوشیده بر تن کرده است. با یادآوری این نکته که شاید ماه ها و سال ها باشد که کمتر عکسی از خانم مرکل با دامن دیده شده است.

 

حضور مرکل با کت و دامن در مراسم افتتاح سالن اوپرای شهر بایرویت آلمان

خانم صدر اعظم در لباسی کمتر دیده شده (+عکس)

 

کت و شلوارهای یکنواخت و در رنگ های مختلف خانم مرکل
خانم صدر اعظم در لباسی کمتر دیده شده (+عکس)