وقتی ملیکا به آغوش پدر بازگشت /عکس

ملیکا دختر بچه یک و نیم ساله که از اول مردادماه در مشهد مفقود شده بود، دیروز به صورت رهاشده در اصفهان پیدا شد و به آغوش خانواده بازگشت.