شباهت خبرنگار و پزشک!

شباهت خبرنگار و پزشک!

خبرنگاری یکی از سخت ترین مشاغل دنیاست. خبرنگاری که با ارزشترین موجودی یعنی جان را کف دست می گیرد و به خطرناک ترین مناطق جنگی، سیل زده، زلزله زده و غیره می رود تا سختی مردم را نمایش دهد و از پس این “نمایش مصیبت” افکار عمومی تهییج می شود برای نجات. و این خود می تواند جان ها را نجات دهد. خبرنگار گاهی جایی نمی رود و خطر می کند! قلمش را در دست می گیرد و با دیکتاتوری ستیز می کند. فساد را افشا می کند. خبرنگار آگاهانه خطرناک ترین شغل دنیا را بر می گزیند به خاطر عشقی که به کارش دارد. به خاطر عشقی که به مردمش دارد.  خطر را انتخاب می کند تا راوی حقیقت باشد.
درست مثل پزشکی که با نجات جان مردم می تواند عزیزترین شود.

این دو حرفه اگه به ظاهر شباهت چندانی به هم ندارند در باطن چنین نیستند.
اگر رشته پزشکی را شغلی بدانیم که برای سلامت جسم و جان افراد جامعه تلاش می کند. خبرنگاران و روزنامه نگاران هم کسانی هستند که برای سلامت ساختارهای همان جامعه دست به کار می شوند.

از این حیث همانطور که یک پزشک سهل انگار و بی تفاوت و یا کم دانش می تواند به سلامت افراد صدمه بزند و خطرناک باشد یک خبرنگار نا آگاه یا مزدور هم می تواند به سلامت جامعه آسیب برساند و ارزشهای انسانی را خدشه دار کند و حقیقت را وارونه جلوه دهد. هر دوی این مشاغل عین اینکه می توانند با درمان صحیح موثر باشند می توانند جان افراد و سلامت جامعه را هم تهدید کنند. خبرنگار با تحریف واقعیت و پزشک با بی تفاوتی به بیمارش.

هر دوی این شغل ها می توانند مقدس ترین باشند و می توانند زیان بار ترین.  همین است که به این مشاغل اعتبار و ارزش می دهد.

امروز روز خبرنگار است و من به احترام همه خبرنگارهای با شرافت دنیا تمام قد می ایستم و کلاه از سر بر می دارم. چرا که اگر آنها نبودند دنیای ما صدها و بلکه هزاران برابر زشت تر بود.

سینا رژیمند