روز خوب «رامبد جوان» و همسرش با عکاسان +عکس

مبد جوان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: سلام عزیزان. جمعه با این عزیزان: عباس یارى،محمد اسماعیلى،افسانه پلویى و نگار و من مشغول عکاسى براى روى جلد مجله ى “فیلم” بزرگ و عزیز. ناگفته نماند که زوج محمد و افسانه کارشون درجه یکه و تیم مجله فیلم هم که همیشه عالى.خوش گذشت و جاتون خالى.

عکس/ روز خوب «رامبد جوان» و همسرش با عکاسان