نخفته ست مظلوم، ز آهش بترس (به داد کرمانشاه برسیم زمستان است)

نخفته ست مظلوم، ز آهش بترس (به داد کرمانشاه برسیم زمستان است)

آنقدر سیاسی شده ایم که جان دادن بچه ها را هم از فیلتر سیاست عبور می دهیم.

بچه های کوچک زنهای حامله و آدم های کم توان و بیمار دارند در سرمای کرمانشاه جان می دهند. از سرما یخ می زنند و می میرند و ما مانده ایم و ادا و اصول سیاسی و بازی مسخره کی بود کی بود من نبودم! گروهی جان دادن کودکان کرمانشاه را دست مایه حمله به دولت قرار می دهند و گروهی هم برای حمایت از دولت کتمان می کنند.

وای بر ما اوف بر ما که سرمان را مثل کبک زیر برف کرده ایم و ذره ای وجدانمان قلقلکمان نمی دهد.

همه ما مسئولیم چه آن سلبریتی های که در روزهای اول با فلش های دوربینشان کرمانشاه را روشن کرده بودند و الان انگار زنده نیستند که گزارشی واقعی از آنجا بدهند. چه آنهایی که برای تخریب دولت غیر همسوی خود با انتشار اخبار دروغ منفی حساسیت ها را نسبت به واقعیت کم می کنند و چه آنها که به خاطر حمایت از دولت همسو مرگ کودک را تکذیب می کنند.

حالا بماند وظیفه آنها که مسئولیتی دارند و کوتاهی می کنند و فعلن دست روزگار با آنهاست و امکان تاوان پس دادن و جواب پس گرفتنشان نیست. اما فعلن نیست! فقط همین را بگویم، همه کسانی که مسئولیتی دارید و در مقابل یخ زدن کودکان بی تفاوت هستید، اگر از خشم مردم نمی ترسید از خشم خدا بترسید.

به قول سعدی بزرگ:

نخفته ست مظلوم، ز آهش بترس
ز دود دل صبحگاهش بترس
نترسی که پاک اندرونی شبی
برآرد ز سوز جگر یاربی
چراغی که بیوه زنی بر فروخت
بسی دیده باشی که شهری بسوخت

همه ما مسئولیم. همه ما مقصریم چه ما که تماشا می کنیم چه آن مسئول بی شرمی که دنبال نان سیاسی اش است.

تصویر دخترک بی جان دو ساله ویرانم می کند لحظات زجر کشیدن خودش و پدر و مادرش از دورن متلاشی ام می کند. یا از سرما مرده باشد یا به قول رئیس بیمارستان سر پل ذهاب از سرما خوردگی! و چقدر حماقت آمیز و بی شرمانه است فک کردن به تفاوت این دو.

سینا رژیمند