رقص مائده در میدان سیاست بازان

رقص مائده در میدان سیاست بازان

شبکه های اجتماعی پر شده از تصاویر مائده هژبری دخترک نوجوانی که به خاطر رقصیدن به شهرت بزرگی رسید. پخش چند کلیپ از رقصیدنش در اینستاگرام چنان برای مقامات قضائی گران بود که جلبش کردند و اعتراف گرفتند و در صدا و سیما پخش کردند.

دخترک قطعا فشار زیادی را تحمل کرد. دختری که از چهره شادابش و بالا پایین کردن صفحه اینستاگرامش میتوان با قطعیت فهمید که نه علاقه ای به سیاست داشت و نه شاید درکی از سیاست. به دنبال زندگی اش بود و رویاهایش که در رقص می دید. حالا اما سیاسی ترین چهره های کشور در موردش نظر می دهند و راهکار پیش رویش می گذارند. یکی می گوید از صدا و سیما شکایت کند دیگری او را به فعالیت ها اجتماعی و فمنیستی فرا می خواند عده ای می خواهند که همچنان برقصد و البته مخالفانی هم دارد که او را به توبه فرا می خوانند. فشار اجتماعی در دفاع و بخشی هم در محکومیت عملکردش بسیار شدید شده و قطعا بسیاری از چهره های مشهور روزنامه نگاری در داخل و خارج به سراغش خواهند رفت. به زعم من همه اینها مائده را هل خواهد داد سمت سیاست. نمیدانم بگویم مثبت است یا منفی فقط میدانم که سیاست آمیخته است با درد و رنج؛ چرا که اصولا فهمیدن بدون درد و رنج نمی شود.

این چهره شدن و سیاسی شدن می تواند سرخوشی این دخترک را هم برباید. اگر خانواده مائده درک درستی از اتفاق پیش آمده داشته باشند می توانند به او کمک کنند که از این شهرت استفاده مثبت ببرد و اگر نه ممکن است باعث ضربه خوردن او شوند.
اتفاقی که افتاد قطعا مسیر زندگی مائده را تغییر خواهد داد. حالا که نمی توانیم از مسئولین انتظاری داشته باشیم حداقل امیدوارم چهره های مشهور سیاسی و اجتماعی به همان اندازه که به بهره برداری سیاسی از این اتفاق می اندیشند به آینده این دختر هم فکر کنند.

روزی که هیاجانات و التهاب حاصل از این تصمیم نادرست مسئولین فروکش کند روزی است که مائده دوباره باید به زندگی عادی برگردد.

سینا رژیمند