احتکار دلیل گرانی ها؟

احتکار دلیل گرانی ها؟

دولت فخیمه و رسانه های رسمی چنان در مورد احتکار کالاها سخن می گویند که تو گوی تنها دلیل گرانی های اخیر در کشور احتکار است. واقعا برایم سوال است به عنوان نمونه دستمال کاغذی و پوشک که مواد اولیه اش تماما وارادتی است اگر احتکار نمی شد قیمتش با دلار ۱۷ هزار تومانی تقاوت قیمتی با قبل نداشت؟ ما ریاضیاتمان ضعیف است یا دولت؟
گیریم که این احتکار انجام نمی شد و این اقلام با قیمت قبل بین مردم پخش می شد. آیاد بعد از اتمام این اجناس که احتمالا مصرف نهایتا یک ماه کشور است بعد از آن هم این کالاها با همان قیمت به دست مردم می رسید؟ اگر می رسید که این واقعا احتکار بوده که این گرانی ها را رقم زده.

سینا رژیمند