آزمایشات موشکی در برجام

وزارت خارجه آمریکا: آزمایشات موشکی در برجام محدود نشده است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، ایران به روح تواقفنامه هسته ای پایبند بوده است ولی آزمایشات موشکی ایران را بر خلاف قطعنامه های شورای امنیت و ناسازگاربا تعهدات بین المللی ایران می دانیم. به گزارش ایسنا، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا  گفت: به اعتقاد ما ایران به روح توافقنامه هسته ای پایبند بوده است […]