ترانه سرا

تو دیگر خوب نخواهی شد…

تو دیگر خوب نخواهی شد…

به فاصله دو روز از رفتن علی معلم. افشید یداللهی هم رفت! و چه بد دنیایی است دنیا. تا آخر عمر درگیر من خواهی بود من میدانم به کجای قلبت شلیک کرده ام.. تو دیگر خوب نخواهی شد.. ..افشین یداللهی..