داستان کوتاه

رقصیدن باران

رقصیدن باران

از این پس هر از گاهی در بخش مطالعه رخ آنلاین داستان های کوتاهی به قلم بنده حقیر به رشته تحریر در خواهد آمد. در ابتدا قصد داشتم داستانی ادامه دار بنویسم اما بنا به ماهیت وب سایت از آنجا که ممکن است خوانندگان زیادی از میانه راه به ما پیوندند و خواندن داستان ادامه […]