دوقلوهای بیانسه

“مولانا” نام یکی از دوقلوهای بیانسه

“مولانا” نام یکی از دوقلوهای بیانسه

یک هفته از تولد دو قلوهای #بیانسه و همسرش جی زی می‌گذرد که حالا بحث بر سر نام یکی از این دو قلوها که به تفسیر خبرگزاری‌های خارجی بسیار خاص و منحصر به فرد است مطرح شده است. این دو خواننده امریکایی نام یکی از دو قلوهایشان را Rumi گذاشته‌اند که نام اروپایی “مولانا” محسوب […]