روزبه معین

نویسنده‌‌ ایرانی که با وودی آلن اشتباه گرفته شد!

نویسنده‌‌ ایرانی که با وودی آلن اشتباه گرفته شد!

روزبه معین با اشاره از علاقه خود به ساده‌نویسی و دوری از اطناب گفت و درباره اشتباهی که در انتشار متنی از کتاب «قهوه سرد آقای نویسنده» شده است، گفت: «متنی از کتاب به نام «وقتی یک پسر بچه عاشق می‌شود» را پس از انتشار من در اینستاگرام به وودی آلن نسبت دادند.» مهدی درستی: […]