روز خبرنگار

شباهت خبرنگار و پزشک!

شباهت خبرنگار و پزشک!

خبرنگاری یکی از سخت ترین مشاغل دنیاست. خبرنگاری که با ارزشترین موجودی یعنی جان را کف دست می گیرد و به خطرناک ترین مناطق جنگی، سیل زده، زلزله زده و غیره می رود تا سختی مردم را نمایش دهد و از پس این “نمایش مصیبت” افکار عمومی تهییج می شود برای نجات. و این خود […]

چرا خبرنگار؟

چرا خبرنگار؟

متنی کوتاه و جالب درباره روز خبرنگار خبرنگاری پر استرس ترین شغل دنیاست. خبرنگاری نا امن ترین شغل دنیاست. خبرنگاری یکی از کم درآمدترین شغل های دنیاست. خب چرا آدم هایی هستند که با وجود اینهمه استرس و نا امنی و کم درآمدی این راه را در پیش می گیرند جواب مشخص است. این ها […]