سخنرانی

حاشیه‌های سخنرانی دیروز احمدی‌نژاد

  یکی از حاضران: اگر حضرت علی(ع) دغدغه‌اش مسکن مردم بود چرا تو با مسکن مهر مردم را بدبخت‌تر از قبل کردی؟/  ۸ سال رئیس‌جمهور بودی و عدالتت را دیدیم. ………………………………………………….. سخنرانی روز گذشته محمود احمدی‌نژاد در نارمک، بدون حاشیه نبود و آنطور که برخی رسانه‌ها نوشته‌اند، چندبار با واکنش منفی برخی حاضران مواجه شد. […]