شایعه تلگرامی

مجید مجیدی و توضیح در مورد یک شایعه تلگرامی

مجید مجیدی و توضیح در مورد یک شایعه تلگرامی

 سینما – ایلنا نوشت:ماجرای امامزاده ساخت مجیدی، داستانی‌ ساختگی‌ست که این روزها در بسیاری از کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌شود. در این کانال‌ها ماجرا در قالب خاطره‌ای از مجید مجیدی عنوان شده و روایت این فیلمساز را از ساخت امامزاد‌ه‌ای به دست خودش بازگو می‌کند. نقل این خاطره که از زبان مجیدی نوشته شده، […]