قهوه سرد آقای نویسنده

نویسنده‌‌ ایرانی که با وودی آلن اشتباه گرفته شد!

نویسنده‌‌ ایرانی که با وودی آلن اشتباه گرفته شد!

روزبه معین با اشاره از علاقه خود به ساده‌نویسی و دوری از اطناب گفت و درباره اشتباهی که در انتشار متنی از کتاب «قهوه سرد آقای نویسنده» شده است، گفت: «متنی از کتاب به نام «وقتی یک پسر بچه عاشق می‌شود» را پس از انتشار من در اینستاگرام به وودی آلن نسبت دادند.» مهدی درستی: […]