مائده

رقص مائده در میدان سیاست بازان

رقص مائده در میدان سیاست بازان

شبکه های اجتماعی پر شده از تصاویر مائده هژبری دخترک نوجوانی که به خاطر رقصیدن به شهرت بزرگی رسید. پخش چند کلیپ از رقصیدنش در اینستاگرام چنان برای مقامات قضائی گران بود که جلبش کردند و اعتراف گرفتند و در صدا و سیما پخش کردند. دخترک قطعا فشار زیادی را تحمل کرد. دختری که از […]