محیط زیست

بلایی به نام «پلاستیک»/ سهم هر کدام از ما در تولید زباله چقدر است؟

بلایی به نام «پلاستیک»/ سهم هر کدام از ما در تولید زباله چقدر است؟

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: در میان پسماندهایی که انسان تولید می کند؛ پلاستیک از جدی ترین چالش های زیست محیطی محسوب می شود که پراکندگی آن در طبیعت،نتیجه ای جز خاتمه یافتن بقاء و تهدید حیات جانداران در پی نخواهد داشت. بر اساس تحقیقات و بررسی های علمی انجام شده،در بدن ۴۰ درصد از آبزیان […]