مدیری و شکیبایی

مهران مدیری: مطمئنم روزی با شکیبایی کار می کنم!

مهران مدیری: مطمئنم روزی با شکیبایی کار می کنم!

✔️مهران مدیری: مطمئنم روزی با شکیبایی کار می کنم! مهران مدیری درباره خسرو شکیبایی در یادداشتی که در کتاب خسرو شکیبایی از او منتشر شده نوشته است: ▪️از روزی که او را شناختم و از اولین باری که او را دیدم، حالش خوب نبود. اصولا هیچ وقت حالش خوب نبود. منظورم بدحالی جسمانی‌اش نیست. احساس […]