مسعود کیمیای

نامه پراحساس مسعود کیمیایی به فرهادی: رویایم تعبیر شد +عکس

نامه پراحساس مسعود کیمیایی به فرهادی: رویایم تعبیر شد +عکس

 مسعود کیمیایی در متنی به مناسبت موفقیت اصغر فرهادی در کسب جایزه اسکار برای او نوشت. «ما… عاشقان نوجوان فقیری بودیم که هرآنچه داشتیم رؤیا بود. پول‌های خرد برای ما پول بود. پول‌های فلزی برای سلمانی، حمام. جوراب، لباس که سالانه بود و فقط برای عید بود و آن دستبرد بی‌گناه از جیب پدر و […]