نماینده ایران

فیلم “نفس” به کارگردانی نرگس آبیار نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار

فیلم “نفس” به کارگردانی نرگس آبیار نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار

 به گزارش ایلنا، امیر اسفندیاری (سخنگوی هیات معرفی فیلم ایرانی) اعلام کرد: با انجام مباحثات نهایی و بررسی‌های کلی در خصوص چهار فیلم فهرست نهایی، این هیات با اکثریت آراء، فیلم «نفس» ساخته نرگس آبیار را برای نمایندگی سینمای ایران در رقابت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان انتخاب کرد. اعضای هیات امید دارند فیلم برگزیده […]