کیوان مزدا

بچه ها عاشقش بودند!

بچه ها عاشقش بودند!

خبری امروز دیدم مبنی بر درگذشت دکتر کیوان مزدا. پزشک ایرانی فرانسوی که داوطلبانه به مناطق فقیرنشین ایران سفر می کرد و به کمک یه سمن(سازمان مردم نهاد) به اسم زنجیره امید به درمان کودکان فقیر می پرداخت. تخصصش کمر و ستون فقرات بود. من البته او را قبل از انتشار این خبر نمی شناختم. […]