گزینه وزیر علوم

نارضایتی ۱۴۲ تشکل دانشگاهی حامی روحانی از گزینه های احتمالی وزارت علوم

۱۴۲ تشکل دانشجویی و دانشگاهی با گرایش اصلاح طلبانه و اعتدال گرایانه در نامه سرگشاده یا سرگشوده ای به رییس جمهور روحانی ضمن طرح مطالبات ۱۰ گانه بر پایه برنامه ارایه شده در ایام انتخابات، نارضایتی خود را از گزینه های احتمالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ابراز داشتند.  در این بیانیه که به شکل کم […]