28 مرداد

سالروز کودتا علیه دموکراسی

سالروز کودتا علیه دموکراسی

امروز سالروز کودتای ۲۸ مرداد است. مرور خبرهای آنروز برایمان جز حسرت و اندوه به بار نمی آرد  البته در کنارش احساس غرور و افتخار از داشتن چنین بزرگمردانی که ایران عزیز ما را عزیز نگه داشته اند… او و مردانی از جنس او که درخت آزادی را استوار نگه داشته اند. آنان که در […]

بررسی رابطه حکومت کودتا با اراذل‌واوباش در سالگرد ۲۸ مرداد

بررسی رابطه حکومت کودتا با اراذل‌واوباش در سالگرد ۲۸ مرداد

در واقع سینما مانند هر پدیده اجتماعی دیگری در ارتباط متقابل با محیط اطرافش بوده، هم از آن تأثیر پذیرفته و هم بر آن تأثیر گذاشته است. در سینمای پیش از انقلاب فیلم‌هایی که به آدم‌های به‌اصطلاح لات می‌پرداختند، چند دسته بودند که شباهت کلی‌شان در حضور پررنگ «کلاه‌مخملی‌ها» بود. نخستین فیلم از این دسته […]